Sunday, August 22, 2010

Hangover

Photo taken by: L.R. De Guzman
August 21, 2010
Allarey Residence, Angono, Rizal

Lumangoy sa alaala mo,
Lumangoy hanggang malunod sa iyo.
Kung ang gamot sa aking sakit ay pag-ibig,
Ako ay nauuhaw at ikaw ang aking tubig.

--- Hangover, by Sugarfree

This song just said it. All hail thee, Hangover song.

No comments:

Post a Comment